„I KONGRES MŁODYCH LUDZI NAUKI -wizja, nauka, postęp

09 maja 2015 r. - Kraków