„II KONGRES MŁODYCH LUDZI NAUKI -wizja, nauka, postęp

12 września 2015 r. - Lublin